สั่งปิด/เปิดหน้าจอ raspberry pi ด้วย command line

The short URL : http://www.ezenow.com/wnmB7

ปิด

DISPLAY=:0 xset dpms force off

 

เปิด

DISPLAY=:0 xset dpms force on

The short URL : http://www.ezenow.com/wnmB7
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera