ไฟกระพริบง่ายนิดเดียว : บน Raspi ด้วย PWM ใน RPi.GPIO

The short URL : http://www.ezenow.com/OrALw

ไฟกระพริบง่ายนิดเดียว : บน Raspi ด้วย PWM ใน RPi.GPIO

ทำไฟกระพริบบน Raspi ด้วย Python ง่ายนิดเดียวครับใน module RPi.GPIO มี PWM (Pulse Width Modulation) ให้ไช้แล้ว และเจ้าตัวนี้สามารถนำไปใช้เป็นตัวปล่อย signal ให้กับ servo ได้ด้วย

ไฟกระพริบ ด้วย Python PWM บน Raspi

มาดู code ไฟกระพริบกัน

import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.OUT)

p = GPIO.PWM(7, 0.5)
p.start(1)
input('Press return to stop:')   # use raw_input for Python 2
p.stop()
GPIO.cleanup()

สร้างไฟล์ด้วย sudo nano blinkled.py แล้ว copy code ด้านบนใส่ แล้วลอง run ดูเลย
การต่อ LED ขาบวกต่อกับขา 7 ของบอร์ดราสพาย

ทดสอบรัน python script ด้วย sudo python blinkled.py

The short URL : http://www.ezenow.com/OrALw
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera